Ostatní specializované stavební činnosti

Vodní dílo Střekov, oprava přechodové lávky pro pěší

Objednatel

MACH a SYN s.r.o.

Místo realizace

Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce lávky pro pěší nad jezem vodního díla Střekov nátěrem včetně odstranění původního nátěru otryskáním a otryskání betonového podhledu lávky.