Ostatní specializované stavební činnosti

Pardubice, most v ul. Kyjevská, zajištění havarijního stavu říms

Objednatel

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo realizace

Pardubice, Pardubický Kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Prefabrikované římsy mostu byly celoplošně zasíťovány pomocí hexagonální ocelové vysokopevnostní sítě, která byla napnuta mezi ocelová pozinkovaná lana průměru 12 mm.