Vrtné a kotevní práce

Oprava a statické zajištění mostu 225 25-2 na silnici III. třídy v obci Žatec

Objednatel

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem

Místo realizace

Žatec, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Provedení vrtů pro injektáž a injektáž cementovou suspenzí a statické zajištění opěr mostu vlepovanou helikální výztuží.