Stříkaný beton

Rekonstrukce silnice III/26223 Dolní Habartice - Markvartice

Objednatel

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
400 01

Místo realizace

Markvartice, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Provedení statického zajištění opěrné zdi pomocí ocelových kotev, nízkotlaké injektáže a stříkaného betonu.