I/14 Lučany nad Nisou - skály

I/14 Lučany nad Nisou - skály
  • 08/2021 - 03-2023
  • silnice I/14, k. ú. Lučany nad Nisou, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou, Liberecký kraj
  • silnice I/14, k. ú. Lučany nad Nisou, Jablonecké Paseky, Mšeno nad Nisou, Liberecký kraj
V rámci stavby byl proveden souhrn následujících sanačních opatření, které vedly k zajištění skalních stěn:
- odstranění vzrostlého náletu a kácení stromů,
- očištění skalních ploch a odtěžení nestabilních bloků,
- zajištění skalních stěn stříkaným betonem, kotvenými ocelovými sítěmi případně kotvení bloků,
- zajištění záchytným plotem,
- zajištění betonovou zárubní zdí,
- protierozní opatření.