Sanace skalního svahu - Třebovice

Sanace skalního svahu - Třebovice
  • 01/2019 - 05/2019
  • Obec Třebovice, Pardubický kraj
  • Obec Třebovice, Pardubický kraj
Sanace skalního svahu zahrnovala odstranění vzrostlého náletu, plošné očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků, lokální kotvení skalních bloků, zajištění skalního svahu kotvenou vysokopevnostní ocelovou sítí a realizaci podezdívek a plomb z kamene.