Likvidace 3 skalních bloků a jednoho skalního řícení, odstranění havarijní situace

Likvidace 3 skalních bloků a jednoho skalního řícení, odstranění havarijní situace
  • 03/2023 - 03/2023
  • Obec Hřensko, Ústecký kraj
  • Obec Hřensko, Ústecký kraj
Předmět díla zahrnoval likvidaci 3 skalních bloků a jednoho skalního řícení o souhrnném objemu 80 m3.
Likvidace spočívala v odtěžení nestabilních skalních partií a přemístění natěžené suti do stabilní polohy.