II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie, SO 04 Úsek 12A - sanace skalního svahu

II/101 Dolní Břežany - Zbraslav - havárie, SO 04 Úsek 12A - sanace skalního svahu
  • 03/2022 - 11/2022
  • silnice II/101, k. ú. Dolní Břežany, Středočeský kraj
  • silnice II/101, k. ú. Dolní Břežany, Středočeský kraj
Předmět díla, sanace skalní svahu, zahrnoval očištění skalního svahu, tedy kácení stromů, odstranění křovin a náletových dřevin a plošné očištění svahu od zvětralin včetně odtěžení nestabilních skalních bloků, lokální kotvení nestabilních skalních bloků pomocí kotevních trnů, realizaci záchytné bariéry – palisády a zajištění svahu kotvenou vysokopevnostní ocelovou sítí.