Sanace skal a svahů

Zajištění havarijního stavu stability skalní stěny v ulici Mlýnská v Jihlavě

Objednatel

Statutární město Jihlava

Místo realizace

Město Jihlava, ul. Mlýnská, Kraj Vysočina

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Sanace skalní stěny zahrnovala odstranění náletu, nevhodných stromů a starých pařezů, plošné očištění skalních stěny, odtěžení nestabilních bloků, obnovu akumulačního prostoru, lokální kotvení, zajištění kotvenými ocelovými sítěmi a instalaci těžkého ochranného plotu.