Sanace skal a svahů

Rekonstrukce trati Liberec – Tanvald, SO 06-11-02 Sanace skalních zářezů

Objednatel

STRIX Chomutov, a.s.

Místo realizace

Liberec - Tanvald, Liberecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Odkřovinování a očištění skalních masivů, odbourání nestabilních bloků technologií DARDA klínu a statické zajištění masivů pomocí kotvené ocelové sítě. Zhotovení kamenných plomb včetně kotvených betonových roznášecích prahů.