Sanace skal a svahů

Optimalizace trati Plzeň - Stříbro, SO 48-33-01 Pňovany - Vranov u Stříbra, Stabilizace svahu v km 37,280 - 376,380

Objednatel

Skanska DS a.s.
Bohunická 133/50
619 00 Praha 3

Místo realizace

Pňovany - Vranov u Stříbra, Plzeňský kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Stabilizace svahu systémem vysokopevnostní sítě Tecco, zemních kotev a protierozní rohože K Mat.