Sanace skal a svahů

II/252 Temný Důl – Pomezní boudy – stabilizace skalních svahů, úsek Pod Červeným vrchem

Objednatel

Královéhradecký kraj

Místo realizace

Temný Důl - Pomezní Boudy, Královéhradecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

SO 200 Zdi - předmět díla zahrnoval zdi v podobě gabionu umístěného podélně v délce 8 m v patě svahu pod terénní strží. Objekt SO 200 zahrnoval ve svém řešení také opravu stávajícího gabionu.

SO 900 Stabilizace skalního svahu - sanace skalního svahu nad komunikací II/252, při níž došlo k vykácení stromů, odstranění dřevin, mechanického odstranění suti a zvětraliny a odbourání nestabilních skalních prvků a vytěžení suti za stávajícími gabiony a  montáž kotvených záchytných ocelových sítí, přitom horní část plochy záchytných sítí byla podložena protierozní geomatrací s 3D strukturou.

Podúsek 3 v km 0,1680 – 0,2075 – zajištění skalní strže gabionovou zdí u paty svahu a  kotevnou ocelovou sítí v ploše strže.