Sanace skal a svahů

II/210 Modernizace křižovatky Anenské údolí

Objednatel

STRIX Chomutov, a.s.

Místo realizace

silnice II/210, křižovatka Anenské údolí, Karlovarský kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Sanace skalního svahu zahrnovala plošné očištění skalního svahu, lokální kotvení skalních bloků pomocí tyčových kotevních prvků, aplikaci systému MACARMOUR (vysokopevnostní šestiúhelníková dvouzákrutová ocelovou síť s vpleteným lany v příčném a podélném směru) včetně kotvení, aplikaci systému MACMAT RA (speciální vyztužený geomateriál vyrobený z třídimenzionální prostorové matrace, která je vsazena do pletiva tvořeného z ocelových šestihranných dvouzkrutových ok) včetně kotvení  a vybudování lehkého záchytného plotu.