Rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klín

II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď v km 105,040 - 105,160, dardování

Objednatel

Mitrenga - stavby, spol. s r.o.

Místo realizace

silnice II/260, Velké Meziříčí, Kraj Vysočina

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Bourání skalního výchozu technologií DARDA klínu.