Rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klín

Havarijní odlehčení soustavy masivů (I., II. a III.) nad mezinárodní silnicí I/62

Objednatel

AZ SANACE a.s.

Místo realizace

Hřensko, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Havarijní odlehčení soustavy masivů (I., II. a III.) v severní polovině staré lomové stěny nad mezinárodní silnicí I/62 odebráním části skalních masivů za účelem snížení bezprostředního nebezpečí okamžitého skalního řícení. Řízené odstranění bylo provedeno pomocí technologie Darda klínu.