Rekonstrukce mostních objektů a opěrných zdí

Optimalizace trati Stříbro – Planá u Mariánských Lázní, objekt SO 59-38-01 – Železniční most v ev. km 404,201

Objednatel

AZ SANACE a.s.

Místo realizace

Pavlovice, Plzeňský kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Kompletní rekonstrukce kamenného mostu spočívající v otryskání, spárování a  injektáži stávajících kamenných opěr, kotvení čel, přezdění křídel a čel mostu a realizaci nových kamenných říms.