Rekonstrukce mostních objektů a opěrných zdí

Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Objednatel

TRAIL Servis a.s.

Místo realizace

Milhostov, Karlovarský kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Vzhledem ke stavu objektu bylo stávající zdivo nosné konstrukce, spodní stavby a křídel otryskáno křemičitým pískem, sanováno injektáží a hloubkovým přespárováním. Průčelní zdivo bylo přikotveno nerez kotvami s přiznanými kotevními deskami. V rubu křídel a čel byl svah odlážděn v šířce 1,0 m lomovým kamenem do betonového lože. V úrovni stezky bylo osazeno nové úhelníkové zábradlí výšky 1,1 m dodatečně kotvené na kotevní desky chemickými kotvami.

Koryto Jilmového potoka bylo odlážděno dlažbou z lomového kamene do betonového lože.