Rekonstrukce mostních objektů a opěrných zdí

Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov

Objednatel

Statutární město Děčín

Místo realizace

ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Zajištění skalního svahu zahrnovalo odstranění náletové vegetace, odstranění starých konstrukcí, odtěžení části skalního svahu v místě budoucí ŽB zdi, dočasné zajištění havarijní části svahu nad plánovanou ŽB zdí pomocí kotvené ocelové sítě, realizaci nové železobetonové zdi včetně odvodnění rubu a oprava porušených spár na stávajících kamenných zdích.