Injektáže

Oprava mostních objektů v úseku Děčín - Prostřední Žleb - st. hranice SRN

Objednatel

STRABAG Rail a.s.

Místo realizace

úsek Děčín - Prostřední Žleb - st. hranice SRN, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Předmětem díla byla realizace výplňové cementové injektáže kamenných konstrukcí. Práce zahrnovali provedení vrtů pro injektáž a nízkotlaké cementové injektáže včetně provedení vstupních a kontrolních  vodních tlakových zkoušek.