Zajištění bezpečnosti v intravilánu obce Svídnice

Zajištění bezpečnosti v intravilánu obce Svídnice
  • 08/2021 - 12/2021
  • Skalní svah na pozemku p. č. 232/1
  • Skalní svah na pozemku p. č. 232/1
Předmět díla, sanační opatření, zahrnovala odstranění křovin a náletové zeleně, kácení vzrostlých stromů s vývratovým účinkem, plošné očištění skalního svahu a odbourání nestabilních skalních bloků, zhotovení kamenného valu, kotvení nestabilních skalních bloků, instalaci ocelových vysokopevnostních kotvených záchytných sítí, zhotovení těžkého ochranného plotu a realizaci dynamické bariéry.