II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka

II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka
  • 11/2014 - 09/2015
  • Karlovy Vary - Kyselka, Karlovarský kraj
  • Karlovy Vary - Kyselka, Karlovarský kraj

Odkřovinování a plošné očištění svahů, odbourání nestabilních bloků technologií "Darda klínu", zajištění skalních masívů pomocí ocelové kotvené sítě a protierozní georohoží, a kotvení volných skalních bloků. Realizace záchytných plotů ve skalních stěnách, výstavba opěrných zdí, oprava komunikace.