Dynamické bariéry a záchytné ploty

Silnice II/160, k. ú. Horní Jílovice – řešení ohrožení komunikace nestabilním skalním svahem

Objednatel

Jihočeský kraj

Místo realizace

Horní Jílovice, Jihočeský kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

V rámci stavby byl proveden souhrn následujících sanačních opatření, která vedla ke stabilizaci skalního svahu:

  • odstranění vzrostlého náletu a kácení stromů,
  • odtěžení nestabilních bloků,
  • obnova akumulačního prostoru,
  • lokální kotvení skalních bloků pomocí samozávrtných kotevních tyčí,
  • realizace dynamické bariéry (TSC-1500-ZD o kinetické energii 1 500 kJ,  délka 50 m, výška 5 m),
  • zajištění skalního svahu kotvenou ocelovou sítí;