Stříkaný beton

Sanace skladu SA D 266a na Z- KL po povodni - II. etapa

Objednatel

N+N - KONSTRUKCE A DOPRAVNÍ STAVBY LITOMĚŘICE, s.r.o.
Nerudova 2215
412 01 Litoměřice

Místo realizace

SPOLANA a.s. ul. Práce 657 277 11 Neratovice

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Mechanické očištění uvolněné vrstvy betonu v celé ploše jednotlivých prvků konstrukce. Následně byl povrch celoplošně otryskán. Obnažená výztuž byla ošetřena antikorozním nátěrem. U prvků, které měly silně zkorodovanou výztuž, bylo provedeno zesílení výztuže. Poté byl nanesen adhezní můstek a aplikována vrstva stříkaného betonu. Provedení ochranného nátěr a antikarbonatačního nátěru betonového povrchu.