Sanace skal a svahů

Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - Malé Svatoňovice-Trutnov

Objednatel

AZ SANACE a.s.
Pražská 53
Ústí nad Labem

Místo realizace

Malé Svatoňovice, Královéhradecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

- odstranění vegetace a kácení stromů
- čištění svahu horolezecky
- odtěžování skalních bloků Darda klínem
- kotvení samozávrtnými kotevními
- zajištění svahu vysokopevnostní ocelovou sítí
- lehký záchytný plot