Rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klín

Stabilizace skalních věží v úseku Děčín- státní hranice

Objednatel

AZ SANACE, a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem

Místo realizace

Děčín – státní hranice

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Odstranění nestabilních bloků technologií Darda klínu a kotvení skalních bloků ocelovými svorníky.