Rozpojování hornin a betonů technologií DARDA klín

Havarijní odlehčení soustavy masivů (I, II a II) nad mezinárodní silnicí I/62 - řízené odstranění hmot

Objednatel

AZ Sanace, a.s.
Pražská 53
400 01 Ústí nad Labem

Místo realizace

Hřensko, Ústecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Havarijní odlehčení soustavy masivů (I, II a II) v severní polovině staré lomové stěny nad mezinárodní silnicí I/62 odebráním části hmot za účelem snížení bezprostředního nebezpečí okamžitého skalního řícení. Řízené odstranění hmot pomocí technologie "Darda klínu".