Rekonstrukce mostních objektů a opěrných zdí

Oprava betonového mostu M-02 poškozeného povodní v srpnu 2010, k.ú. Velký Grunov, obec Brniště

Objednatel

Obec Brniště
Brniště č.p. 102 471 29 Brniště
Breniště, Liberecký kraj

Místo realizace

Obec Brniště, Liberecký kraj

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Rekonstrukce silničního mostů spočívající v provedení opravy hydroizolačního systému, výměně mostního svršku, vybavení mostu a opravě nosné konstrukce pomocí sanačních hmot.