logo


Rekonstrukce propustků a mostů

Název zakázky Objednatel Kraj
Obnova mostních propustků p.p.č. 770, 821, 124/1 v obci Stružnice TRAIL Servis a.s. Liberecký


Realizace a opravy opěrných zdí

Název zakázky Objednatel Kraj
I/62 Děčín - Vilsnice - SO 210 Zárubní zdi v ulici Dělnická AZ SANACE a.s. Ústecký