logo

Oprávnění:

Výpis z obchodního rejstříku... zobrazit

Živnostenské oprávnění... zobrazit

Osvědčení o registraci

Osvědčení o odborné způsobilosti K-05/2

Osvědčení o odborné způsobilosti M-02

Certifikát - T-Cert

Oprávnění k provádění odborných periodických prohlídek prostředků osobního jištění společnosti Rock Empire, s.r.o.

Průkaz instruktora prací ve výškách