Dynamické bariéry a záchytné ploty

II/222 Zajištění skalních masívů Karlovy Vary - Kyselka

Objednatel

Sdružení společností STRIX+UNIGEO+HELPING

Místo realizace

Silnice II/222 Karlova Vary - Kyselka

Termín realizace

-

Stručný popis prací

Odkřovinování a plošné očištění svahů, odbourání nestabilních bloků technologií "Darda klínu", zajištění skalních masívů pomocí ocelové kotvené sítě a protierozní georohoží, a kotvení volných skalních bloků. Realizace záchytných plotů ve skalních stěnách, výstavba opěrných zdí, oprava komunikace.